Realizace

obrázek realizace

ČS P-10, firemní značení - měď